ทำบุญกับมหาจุฬาฯเจ้าภาพประจำวัน

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560

tha1 tha2 tha3 tha4 tha5

 

เจ้าภาพถวายสังฆทาน-ภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ 88 รูป

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 ประกอบด้วย

1.คุณรักษ์วรินทร์ ปัญญาเนรมิตดีและคุณชิดชนก ยางสันเทียะ 

2.คุณเบญจวีณ์ ไตรพิทักษ์สิน และครอบครัว

พระอาจารย์ธวัชชัย ถาวรธมฺโม ผู้่เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

Close