เจ้าภาพประจำวัน

เจ้าภาพถวายภัตตาหาร วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

86712726_1511117149044870_6267887916719013888_o

 

วันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

คณะเจ้าภาพวันนี้
คณะคุณธานินรัสมิ์-คุณอิสยาภรณ์
และด.ญ.ปวีร์รัชต์ หวังรุ่งเจริญ
คุณกรรณิกา จีรวงศ์ไกรสร และครอบครัว
คุณกุลรัตญา รังสีธรรม-คุณมนัญญา สุขสนานพงศ์,
คุณก้องปพัฒน์ – ด.ช.อมรเชษฐ์ วุฒิกุลไกรรัตน์
คุณรติกาล โมราพัชร,คุณจารุวรรณ –
คุณศรันรัศมิ์ สุขเกษมรัตน์
ด.ช.ธรรม์ธรณ์เทพ ชวาลวณิชชัย
เป็นเจ้าภาพสังฆทาน มีข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องโภชาการ
ปรารภเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตครอบครัวหน้าที่การงาน
มาจากเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

พระเดชพระคุณพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.ได้เมตตา
เป็นประธานสงฆ์กล่าวอนุโมทนากถา
และปะพรมน้ำพระพุทธมนต์

ส่วนธรรมนิเทศ รายงาน

 

Close