Uncategorized

นักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น ปี 2506 ทำบุญอุทิศให้เพื่อนร่วมรุ่นที่เสียชีวิตทุกท่านที่เกี่ยวข้อง

29 30 31

 

24 25 26 27 28

 

นักเรียนจ่าทหารเรือรุ่น 2506 ทำบุญอุทิศให้เพื่อนร่วมรุ่นที่เสียชีวิตไปทุกท่าน

นิมนต์พระสงฆ์ 5 รูป สวดพระพุทธมนต์ โดยมี พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร.

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มจร

ณ ห้องพิธีการ 2 อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี อาคารหอฉันชั้น 2 มจร วังน้อย อยุธยา

 

ส่วนธรรมนิเทศ รายงาน

 

 

 

Close