ทำบุญกับมหาจุฬาฯเจ้าภาพประจำวัน

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560

siri1 siri2 siri3

 

เจ้าภาพถวายข้าวสาร-ภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์-สามเณร 80 รูป

ประจำวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 ประกอบด้วย

1.คุณชาญนบ เชษฐ์คุณ และครอบครัว ได้บริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร 1,000 บาทและข้าวสาร 1 กระสอบใหญ่

2.คณะศิษยานุศิษย์ พระอาจารย์สมชาย นนฺทโก  วัดหนองรี  อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

พระเดชพระคุณ พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง มจร  กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนาคาถา

 

Close