Uncategorized

พระศรีธรรมภาณี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานสงฆ์รับสังฆทาน วัตถุดิบประกอบอาหาร

61 62 63 64 62 63

เจ้าภาพถวายความอุปถัมภ์แด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่

1.คุณพ่อมนตรี-คุณแม่สมทรัพย์ ทรัพย์สกุล

และครอบครัว ถวายสังฆทานครั้งที่ 85

(ข้าวสาร 20 กระสอบ,ปลากระป๋อง 200,น้ำดื่ม 240 ขวด)

2.คุณวันดี เบญจโภคทรัพย์,คุณบัณฑิต ศรีสมทรัพย์

และครอบครัว ถวายหน้ากากอนามัย

พระศรีธรรมภาณี,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

เป็นประธานสงฆ์กล่าวอนุโมทนาคาถา

ณ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (หอฉัน)

ชั้น 2 มจร วังน้อย อยุธยา

ส่วนธรรมนิเทศ รายงาน

 

Close