กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

พระราชทานเพลิงพระเดชพระคุณพระราชปวราจารย์

17990948_15561308 18056841_1556130657771941_8462359537429655219_n 17991182_1556130594438614_2057252496514226841_n

18119333_1556130934438580_2079785976326969984_n

18057837_1556130701105270_5026291362365922185_n

พระราชทานเพลิงศพ…พระเดชพระคุณ พระราชปวราจารย์ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ)

อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อดีตคณบดีคณะพุทธศาสตร์และอดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มจร

วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 ณ วัดมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

Close