Uncategorized

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ โดย นายสุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ถวายหน้ากากอนามัย จำนวน 1,500 ชิ้น

 

232

21

 

25

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ

ถวายหน้ากากอนามัย จำนวน 1,500 ชิ้น

โดย นายสุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร. ผอ.สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

เป็นประธานสงฆ์รับประเคนและอนุโมทนาคาถา

ณ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี ชั้น 2 

มจร  วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

ส่วนธรรมนิเทศ รายงาน

 

Close