Uncategorized

ดร.แม่ชีทศพร ถวายน้ำดื่ม

65 66 67

วันที่ 24  มีนาคม 2563

อนุโมทนาบุญ ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ และคณะศิษย์

ถวายน้ำดื่ม จำนวน 350 แพ็ค (4,200 ขวด)

ณ อาคาร72ปี พระวิสุทธาธิบดี  ชั้น 2  มจร วังน้อย

ส่วนธรรมนิเทศ รายงาน

Close