Uncategorized

ขอรับบริจาคผ้าไตรจีวร

011

 

012

ขอรับบริจาคผ้าไตรจีวร

ด้วยขณะนี้ พระภาวนาธรรมาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาสวิปัสสนา

อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กำลังดำเนินการผลิตหน้ากากแต่ขาดแคลนผ้าเป็นจำนวนมาก

โอกาสนี้ทางวัดมีความต้องการรับบริจาคผ้าไตรจีวรไม่จำกัดผ้าสี

เพื่อนำไปผลิตหน้ากากปิดจมูกถวายพระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไป

บริจาคได้ที่ ธรรมวิจัย มจร วังน้อย และวัดมหาธาตุฯ ห้อง 106

สอบถามได้ที่ พระครูภาวนาสารบัณฑิต

ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ มจร

โทร 061-9515459

 

ส่วนธรรมนิเทศ รายงาน

Close