กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

กองทัพเรือจัดปฏิบัติธรรมประจำปี 2560

mcu_1 mcu_2 mcu_3 mcu_4 mcu_5

 

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของข้าราชการกองทัพเรือ จำนวน 115 นาย

ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2560 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม

ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

Close