ทำบุญกับมหาจุฬาฯเจ้าภาพประจำวัน

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560

munee1 munee2 munee3 munee4 munee5 munee6 munee7

 

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร จำนวน 63 รูป ประจำวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560

ได้แก่ นายสุนันท์ ประเสริฐสม-นางบุญศรี คุนผลิน และครอบครัว  

มีจิตศรัทธาบริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร จำนวน 15,000 บาท

กองทุนการศึกษา จำนวน  4,700 บาทและกองทุนวิปัสสนาธุระ จำนวน  4,700 บาท

โดยมี พระเดชพระคุณ พระราชสิทธิมุนี วิ. ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ กล่าวอนุโมทนาคาถา

 

Close