เจ้าภาพประจำวัน

คณะศิษยานุศิษย์ พระอาจารย์สมชาย นนฺทโก -เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล+ขนม+ผลไม้

21 22 24 31 34 37

18 26

เจ้าภาพวันนี้ ประกอบด้วย

1.ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ และคณะ ถวายน้ำดื่ม
วันที่ 24 มีนาคม 2563 จำนวน 4,200 ขวด
วันที่ 07 เมษายน 2563 จำนวน 4,800 ขวด
วันที่ 26 เมษายน 2563 จำนวน 4,800 ขวด
วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 จำนวน 4,800 ขวด
วันที่ 22 มิถุนายน 2563 จำนวน 9,600 ขวด
รวมทั้งสิ้น 28,200 ขวด

2.คณะศิษยานุศิษย์ พระอาจารย์สมชาย นนฺทโก
-เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล+ขนม+ผลไม้
3.คุณพ่อปลิว-คุณแม่ลำใย ประทับวงศ์ และลูกหลาน
-ถวายสังฆทาน (ไข่ 2 แพ็ค/น้ำดื่ม 4 แพ็ค/ข้าวสาร 1 กระสอบ)

1.ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จำนวน 12 รูป
2.พระนิสิต (เถรวาท) จำนวน 72 รูป
3.พระนิสิต (มหายาน) จำนวน 14 รูป
รวมทั้งสิ้น 98 รูป

พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี (ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา)

ณ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี มจร

 

 

 

 

Close