เจ้าภาพประจำวัน

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ และคณะ ถวายน้ำดื่ม

500 55 45 49 50 54

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล วันนี้ ประกอบด้วย

1.ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ และคณะ ถวายน้ำดื่ม
วันที่ 24 มีนาคม 2563 จำนวน 4,200 ขวด
วันที่ 07 เมษายน 2563 จำนวน 4,800 ขวด
วันที่ 26 เมษายน 2563 จำนวน 4,800 ขวด
วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 จำนวน 4,800 ขวด
วันที่ 22 มิถุนายน 2563 จำนวน 9,600 ขวด
รวมทั้งสิ้น 28,200 ขวด

2.คุณภัทร์พิมล อุดมพรวิโรจน์ และญาติพี่น้อง
เจ้าภาพถวายถวายสังฆทาน มี ผ้าไตร 1 ชุด,เครื่องปรุงรส,น้ำดื่ม 2 แพ็ค

พระมหาทองคำ ฐิตเปโม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

ประธานสงฆ์อนุโมทนาคาถา ณ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี ชั้น 2 มจร วังน้อย อยุธยา

ส่วนธรรมนิเทศ รายงาน

 

Close