กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชมถ่ายทอดสด งานประชุมวิชาการนานาชาติ

เชิญชมถ่ายทอดสด งานประชุมวิชาการนานาชาติ สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้ง ๓ และพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๔ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

– สามารถรับชมผ่านช่องทางดังนี้
1.เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย “www.mcu.ac.th”
2.แอพพลิเคชั่น “MCULive”ดาวน์โหลดได้ทีี่
– AppStore
ลิ้งค์:https://itunes.apple.com/us/app/mculive/id1129674156?mt=8
– Google Play
ลิ้งค์: https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_yo_sung.MCULiveBroadcasting
3.Facebook Live ผ่านทางแฟนเพจ “MCUIT”
ลิ้งค์ : https://www.facebook.com/itmcu/

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www2.it.mcu.ac.th/?p=5286

Close