ทำบุญกับมหาจุฬาฯเจ้าภาพประจำวัน

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560

S1 s6 s7

9 รูปภาพ · Updated 3 ชั่วโมงที่แล้ว

เจ้าภาพถวายสังฆทานและภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 62 รูป

ประจำวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560

คุณพ่อมนตรี-คุณแม่สมทรัพย์ ทรัพย์สกุล และครอบครัว

คุณปณัฐจิตต์  มาสกิตติรัฐและคุณพงษ์ศักดิ์ ศิริพรชัย

ถวายข้าวสาร จำนวน 20 กระสอบ ปลากระป๋องและน้ำดื่ม

ขออนโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

Close