เจ้าภาพประจำวัน

คุณพ่อปลิว-คุณแม่ลำใย ประทับวงศ์ และลูกหลาน เจ้าภาพถวายข้าวสาร, มะนาว คุณพ่อสมเดช-คุณแม่กล้วยไม้ นพเกตุ และลูกหลาน เจ้าภาพถวายคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหารจำนวน 12,000 บาท

21 25 28

เจ้าภาพวันนี้

คุณพ่อปลิว-คุณแม่ลำใย ประทับวงศ์ และลูกหลาน

เจ้าภาพถวายข้าวสาร, มะนาว

คุณพ่อสมเดช-คุณแม่กล้วยไม้ นพเกตุ และลูกหลาน

เจ้าภาพถวายคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหารจำนวน 12,000 บาท

ส่วนธรรมนิเทศ รายงาน

Close