ทำบุญกับมหาจุฬาฯ

ขอประกาศอนุโมทนาบุญกับ นายโสฬส ขำหรุ่น ได้ถวายข้าวสารเสาไห้

ขอประกาศอนุโมทนาบุญกับ นายโสฬส ขำหรุ่น ได้ถวายข้าวสารเสาไห้ จำนวน 2 ถุงๆ ละ 50 กิโลกรัม รวมเป็น 100 กิโลกรัม เพื่อสนับสนุนฝ่ายสวัสดิการโรงครัว มจร ในการจัดเตรียมภัตตหารเช้า-เพล ถวายแด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิต ณ สำนักงานธรรมวิจัย ส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564

Close