ทำบุญกับมหาจุฬาฯเจ้าภาพประจำวัน

พลอากาศตรี สำนัก งามสะอาด (ทำบุญวันเกิด)

ve ve1 ve2 ve3 ve4

 

พลอากาศตรี สำนัก งามสะอาด และครบอครัว (ทำบุญคล้ายวันเกิดอายุครบ 72 ปี)

บริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร 35,000.00 บาท พระมหาทองแดง สิริปญฺโญ

รองผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการศึกษา สำนักทะเบียนและวัด ประธานกล่าวสัมโมทนียกถา

ติดตามชมได้ที่…

 https://www.youtube.com/watch?v=YaIsMKBC7MI

 

 

Close