ทำบุญกับมหาจุฬาฯเจ้าภาพประจำวัน

ทำบุญวันเกิดคุณณัฐนพ วทัญญุตานนท์

som1

som2

som3

 

som5

som4

 

 

คุณณัฐนพ-คุณศิวรี วทัญญุตานนท์ และครอบครัว นิมนต์พระภิกษุสงฆ์  จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์

เนื่องในโอกาสทำบุญวันเกิด คุณณัฐนพ วทัญญุตานนท์  ณ ห้องพิธีการ 1 อาคารหอฉันชั้น 2

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ได้ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาท) กองทุนการศึกษา 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)

โดยมี พระปลัดสมภาร สมภาโร,ผศ. อาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์ เป็นประธานกล่าวอนุโมทนาคาถา

เมื่อวันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ขออนุโมทนาในกองบุญกองกุศลมา ณ โอกาสนี้

 

Close