เจ้าภาพประจำวัน

พระเทพวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี กล่าวสัมโมทนียกถาแก่คณะเจ้าภาพ วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564

พระเทพวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนาคาถาแก่คณะเจ้าภาพ

– คณะที่ 1 พันตำรวจโท ดร.ปัญญ์ณัฐ ภพพัชญาพัณณ์ ถวายร่วมกองทุนภัตตาหาร 2,500 บาท, กระดาษทิสชู่ มาม่า ปลากะป๋อง น้ำดื่มแปรงสีฟัน ยาสีฟัน น้ำดื่ม อย่างละ 1 โหล
ปรารภ ทำบุญในวันคล้ายวันเกิด และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

– คณะที่ 2 นางเพชร – นายธัชพงศ์ กตัญญุกุล
ถวายบำรุงมหาวิทยาลัย 2,000 บาท, นำหอหมก ไก่ทอด มะม่วง มาร่วมถวาย
ปรารภ ทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว หน้าที่การงาน

– คณะที่ 3 พระใบฎีกาสุวิทย์ กุลวฑฺฒโน นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะสังคมศาสตร์ รุ่น 67
นำอาหารมาร่วมถวายภัตตาหารเพล ผัดไท และสเต็กไก่ 200 ชุด, ขนม, น้ำส้ม จำนวน 300 ชุด
ปรารภ ทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว หน้าที่การงาน

สำหรับท่านใดมีความประสงค์อยากจะทำบุญถวายภัตตาหาร หรือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัย สามารถร่วมทำบุญได้ที่อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน ชั้น 1) หรือ โอนผ่านบัญชีธนาคารต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัย

ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศานาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาศรัทธาที่ท่านร่วมบริจาคทรัพย์ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดอภิบาลคุ้มครองป้องกันท่านให้ปราศจากโรคาพาธภัยพิบัติอุปัทวันตรายทั้งปวง เจริญยิ่งด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ประสบสิ่งอันพึงปรารถนาทุกทิพาราตรีกาล เทอญ.

 

 

 

 

 

 

ส่วนธรรมนิเทศ
สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Close