ทำบุญกับมหาจุฬาฯเจ้าภาพประจำวัน

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560

STT1 STT2 STT4 STT3 STT5

 

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 59 รูป ประจำวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 ประกอบด้วย 

1.คุณแม่ทองดี สาคร และคณะอุบาสิกา วัดสุวรรณประสิทธิ์  ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร 30,000.00 บาท

2.คุณพ่อสิทธิพล-คุณแม่สมศรี นาประเสริฐ และครอบครัว  ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร 21,000.00 บาท

3.มูลนิธิพุทธะมหาเมตตาและมูลนิธิบุญญานุภาพ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง นำโดย พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก และคณะศิษย์ 

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานกล่าวสัมโมทนียกถา

ติดตามชมได้ที่…

https://www.youtube.com/watch?v=8zVPYa9wHOM&t=816s

และอีกช่องทางหนึ่ง….

https://www.youtube.com/watch?v=6deaoRA-jz8&t=132s

 

Close