ทำบุญกับมหาจุฬาฯเจ้าภาพประจำวัน

พระพรหมบัณฑิตเป็นประธานสงฆ์ 20 พฤษภาคม 2560

ob1 ob2 ob3 ob4 ob5 ob6 ob7

พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. องค์อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานสงฆ์ในการรับถวายภัตตาหารเพลของคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาร่วม

บำเพ็ญกุศลในวันรับประสาทปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเป็นวันแรกของงานในปีการศีกษา 2560 นที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ อาคารหอฉัน ชั้น 2

 

หลังจากฉลองศรัทธาเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับคณะอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย

เข้าไปติดตามชมได้ที่…

และติดตามชมได้ที่…

 

 

Close