ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างระเบียง สแตนเลสถวายหลวงพ่อพิชิตมาร

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างระเบียงสแตนเลสถวายหลวงพ่อพิชิตมาร รอบศาลาปฏิบัติธรรม โดยสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพ
ช่องล่ะ 1,600 บาท (หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)  หรือตามกำลังศรัทธา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ร่วมทำบุญ :

ธนาคาร ทหารไทยธนชาต
ชื่อบัญชี : กองทุนพัฒนามหาจุฬาอาศรม
เลขที่บัญชี : 155 – 2 – 12577 – 3

หรือตาม Qr Code ข้างล่างนี้

ติดต่อสอบถาม : พระครูปลัดอุทัย พลเทโว,ดร. โทร. 062 995 4561

 

    

   

 

Close