เจ้าภาพประจำวัน

พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร.ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ ประธานกล่าวสัมโมทนียกถาแก่คณะเจ้าภาพ วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564

พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร.ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มจร เป็นประธานกล่าวสัมโมทนียกถาแก่คณะเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล แด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิต ประจำวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 (รับบิณฑบาต หอฉันชั้น1 /ฉันที่พักตามอัธยาศัย) ประกอบด้วย

– คณะที่ 1 คุณธนพร ลีลาภิรมย์, คุณศิริกัญญา อัศวชัย, Mr.Chan Sik Nine
บริจาคปัจจัยค่าภัตตาหารเพล 3,000 บาท, ถวายสังฆทาน ประกอบด้วย น้ำดื่ม, ไข่ไก่, น้ำผึ้ง, สบู่, ยาสีฟัน, ไหมขัดฟัน, น้ำยาล้างจาน, ขิง, กระชาย, มะนาว, กาแฟ, ทิชชู และลูกอมบ๊วย
ปรารภ : ทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว หน้าที่การงาน
– คณะที่ 2 บริษัท แชมป์เมล็ดพันธุ์ (ประเทศไทย) จำกัด
โดยอาจารย์นงลักษณ์ อิสโร, คุณสมจิตร ศรีจันทร์, คุณเบญญารัศม์ ฉัตรศรีจันทร์
ถวายน้ำยาออกซิม่า (ฉีดพ่น เช็ด ถูเพื่อฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ) ขนาด 5 ลิตรจำนวน 2 ชุด, ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 14 ชุด, น้ำยา Stop Plus ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 2 ขวด, ขวดเล็กสำหรับฉีดพ่น จำนวน 12 ขวด
ปรารภ : ทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว หน้าที่การงาน
– คณะที่ 3  บริษัท ดีเอ็มดีแอล จํากัด มหาชน
ถวายนมถั่วเหลือง ดีน่า ไรซ์เบอร์รี่, ดีน่า ดีซอย จำนวน 200 ลัง (จำนวน 7,200 กล่อง)
ปรารภ : ทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว หน้าที่การงาน
– คณะที่ 4 นางสุภา สุทธิพงษ์ พร้อมครอบครัว
ถวายสังฆทาน ประกอบด้วย ข้าวสาร 60 กิโลกรัม, ไข่ไก่ 10 แผง, น้ำดื่ม 3 แพ็ค, น้ำตาล 10 ถุง, น้ำมันหอย, น้ำปลา, ซอสปรุงรส 3 แกลลอน, น้ำมันพืช 2 ลัง, ผงซักฟอก 1 ถุง แปรงขัดห้องน้ำ, น้ำยาล้างห้องน้ำ 3 ชุด, กระดาษทิชชู 1 แพ็ค และสก็อตไบร์ท 1 ห่อ
ปรารภ : ทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว หน้าที่การงาน

สำหรับท่านใดมีความประสงค์อยากจะทำบุญถวายภัตตาหาร หรือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัย สามารถร่วมทำบุญได้ที่อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน ชั้น 1) หรือ โอนผ่านบัญชีธนาคารต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัย

ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศานาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาศรัทธาที่ท่านร่วมบริจาคทรัพย์ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดอภิบาลคุ้มครองป้องกันท่านให้ปราศจากโรคาพาธภัยพิบัติอุปัทวันตรายทั้งปวง  เจริญยิ่งด้วยอายุ วรรณะ  สุขะ  พละ ปฏิภาณ  ธนสารสมบัติ ประสบสิ่งอันพึงปรารถนาทุกทิพาราตรีกาล เทอญ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนธรรมนิเทศ
สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Close