เจ้าภาพประจำวัน

พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ กล่าวสัมโมทนียกถาแก่คณะเจ้าภาพ

พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร.ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มจร เป็นประธานกล่าวสัมโมทนียกถาแก่คณะเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล แด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิต ประจำวันอาทิตย์ ที่ 11 กรกฎาคม 2564 (รับบิณฑบาต หอฉันชั้น1 /ฉันที่พักตามอัธยาศัย) ประกอบด้วย
– คณะที่ 1 คณะลูกศิษย์มูลนิธิบุญญานุภาพ นำโดย คุณกนกพร ฐิตธีรโรจน์ และคณะ
บริจาคปัจจัยค่าภัตตาหารเพล 28,400 บาท, ถวายสังฆทาน ประกอบด้วย ผ้าไตรจีวร , เทียนพรรษา , หลอดไฟ, หน้ากากอนามัย, เหยือกน้ำ 15 ใบ, มาม่า, ผ้าเช็ดตัว, แปรงสีฟัน+ยาสีฟัน+สบู่ และกระดาษทิชชู
ปรารภ : ทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว หน้าที่การงาน
– คณะที่ 2 นางสาวสมยา – นางสาวชนิตา – นายอนุชา พุกรัดกรุด, นางจำปา มะคนมอญ และครอบครัว, นางสาวมณฑา พุกรัดกรุด และครอบครัว
บริจาคปัจจัยค่าภัตตาหาร จำนวน 8,000 บาท, นำภัตตาหารมาถวาย ประกอบด้วย ผัดหมี –คั่วกลิ้ง, วุ้นหวาน,มันสำปะหลัง, กล้วย, ขนมจาก, ถวายสังฆทาน ประกอบด้วย ข้าวสาร 3 กระสอบ (จำนวน 144 กก.), น้ำดื่ม 5 แพ็ค ,น้ำมันพืช 3 ขวด, น้ำยาล้างจาน 2 แกลลอน และของใช้อื่นๆ
ปรารภ : ทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว หน้าที่การงาน
– คณะที่ 3 คุณยาย วล ใบโพธิ์ และลูกหลาน
ถวายข้าวสาร จำนวน 5 กระสอบ (จำนวน 240 กิโลกรัม) ปรารภ : ทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว หน้าที่การงาน
– คณะที่ 4 นางสาววรรษมนต์ อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา, คุณฉัตรทิพย์ พึ่งปรีชา,คุณภาพิศุทธิ์ ภูษณชาคร
บริจาคปัจจัยค่าภัตตาหาร จำนวน 1,200 บาท ปรารภ : ทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว หน้าที่การงาน
– คณะที่ 5 รศ.ดร.ชาติชาย – คุณมุกดาวรรณ พิทักษ์ธนาคม, น.ส.สารี นงค์นวล
นำขนุนมาร่วมถวายภัตตาหารเพล ปรารภ : ทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว หน้าที่การงาน
– คณะที่ 6 นายวิรัตน์ ลอมไธสงค์ และครอบครัว
ถวายปัจจัยค่าภัตตาหารเพล 500 บาท, ข้าวสาร จำนวน 50 กิโลกรัม ปรารภ : ทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว หน้าที่การงาน

สำหรับท่านใดมีความประสงค์อยากจะทำบุญถวายภัตตาหาร หรือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัย สามารถร่วมทำบุญได้ที่อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน ชั้น 1) หรือ โอนผ่านบัญชีธนาคารต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัย

ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศานาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาศรัทธาที่ท่านร่วมบริจาคทรัพย์ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดอภิบาลคุ้มครองป้องกันท่านให้ปราศจากโรคาพาธภัยพิบัติอุปัทวันตรายทั้งปวง เจริญยิ่งด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ประสบสิ่งอันพึงปรารถนาทุกทิพาราตรีกาล เทอญ.

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนธรรมนิเทศ
สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Close