เจ้าภาพประจำวัน

คณะศัทธาถวายภัตตาหารเพล แด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิต ประจำวันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2564

คณะศัทธาถวายภัตตาหารเพล แด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิต ประจำวันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2564 (รับบิณฑบาต หอฉันชั้น1 /ฉันที่พักตามอัธยาศัย) ประกอบด้วย
– คณะที่ 1 นางสาวเยาวลักณ์ จงโชติชัชวาล,นางสาวปินสุพรรณ จงโชติชัชวาล
นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูปสวดพุทธมนต์
บริจาคปัจจัยค่าภัตตาหารเพล 3,000 บาท
ถวายสังฆทาน (ไวตามิล 5 ลัง ,มาม่าไวไว 5 ลัง, น้ำดื่ม 5 แพ็ค) แก้วมังกร 40 กิโลกรัม
ปรารภ : ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้นายธงชัย (ฐิติพงศ์) จงโชติชัชวาล ครบรอบวันเสียชีวิตฯพร้อมญาติๆที่ล่วงลับ

– คณะที่ 2 นายณพนต์ ทองยวง นางสาววีรวรรณ วงค์เดชานันทร์ พร้อมคณะ
ถวายขนมเปียกปูน จำนวน 100 ถ้วย ปรารภ : ทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว หน้าที่การงาน

สำหรับท่านใดมีความประสงค์อยากจะทำบุญถวายภัตตาหาร หรือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัย สามารถร่วมทำบุญได้ที่อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน ชั้น 1) หรือ โอนผ่านบัญชีธนาคารต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัย

ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศานาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาศรัทธาที่ท่านร่วมบริจาคทรัพย์ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดอภิบาลคุ้มครองป้องกันท่านให้ปราศจากโรคาพาธภัยพิบัติอุปัทวันตรายทั้งปวง เจริญยิ่งด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ประสบสิ่งอันพึงปรารถนาทุกทิพาราตรีกาล เทอญ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนธรรมนิเทศ
สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Close