ทำบุญกับมหาจุฬาฯเจ้าภาพประจำวัน

เจ้าภาพ 3 มิถุนายน 2560

n1 n2 n3

 

 

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล วันเสาร์ ที่ 3 มิถุนายน 2560

ประกอบด้วย คุณจิตรดา แก้ววิเศษ, คุณจำปี โพธิ์เตี้ย, คุณยายสายทอง-คุณประดิตถ์ เสาสกุล

คุณเดช-คุณธีรยุทธ นาคสีม่วง,  คุณจำปา วงศ์เรียนรอด  ประกอบพิธีไหว้พระ/รับศีล/กล่าวคำถวายภัตตาหาร

โดยมี พระครูวินัยธรณรงค์ ฐิตจาโร เจ้าหน้าที่ส่วนงานบริหาร สถาบันวิปัสสนาธุระ เป็นประธานในการให้ศีล

เจ้าภาพได้ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร จำนวน  35,200.00 บาท (สามหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

Close