เจ้าภาพประจำวัน

พระธรรมพัชรญาณมุนี (ฌอน ชยสาโร) สถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี ถวายทุเรียนเข้าโรงครัว มจร

ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กราบขออนุโมทนา
พระธรรมพัชรญาณมุนี (ฌอน ชยสาโร) สถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้เมตตามอบหมายให้ คุณศรีวรา อิสสระ และคุณสุณีย์ นำทุเรียนมาถวายเข้าโรงครัว มจร จำนวน 40 กิโลกรัม เพื่อถวายแด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิตไทย-นานาชาติ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.30 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนธรรมนิเทศ
สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Close