เจ้าภาพประจำวัน

พระธรรมวชิรมุนี วิ. และ พระธรรมพัชรญาณมุนี ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร วันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม 2564

พระสุธีวีรบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มจร เป็นประธานกล่าวสัมโมทนียกถาแก่คณะเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล แด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิต ประจำวันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม 2564 (รับบิณฑบาต หอฉันชั้น1 /ฉันที่พักตามอัธยาศัย) ประกอบด้วย

– คณะที่ 1 พระธรรมวชิรมุนี,วิ. ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ มอบหมายให้พระมหาวริทธิ์ธร วรเวที รก.ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม พร้อมด้วยบุคลากร เจ้าหน้าที่ และคณะผู้ปฏิบัติธรรมออนไลน์ รุ่นที่ 6
บริจาคปัจจัยค่าภัตตาหารเพล 16,000 บาท ปรารภ : ทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ และคณะศิษยานุศิษย์ผู้ปฏิบัติธรรมชีวิต
– คณะที่ 2:  พระธรรมพัชรญาณมุนี (ฌอน ชยสาโร) สถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยคุณศรีวรา อิสสระ
ถวายทุเรียนเข้าโรงครัว มจร จำนวน 40 กิโลกรัม ปรารภ : ทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว หน้าที่การงาน
– คณะที่ 3 คุณธนพร ลีลาภิรมย์, คุณศิริกัญญา อัศวชัย, Mr.Chan Sik Nine
ถวายไข่ต้ม จำนวน 180 ฟอง ปรารภ ทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว หน้าที่การงาน

“อยากจะทำบุญถวายภัตตาหารต้องทำอย่างไร?”

สำหรับท่านใดมีความประสงค์อยากจะทำบุญถวายภัตตาหาร สามารถร่วมทำบุญได้ที่อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน ชั้น 1) มจร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา หรือ ถ้าท่านไม่สะดวกที่จะเดินทางไปร่วมบุญสามารถทำบุญผ่านทางบัญชี “กองทุนภัตตาหารพระนิสิต” ได้ดังนี้ :

ธนาคาร : ทหารไทยธนชาต
สาขา : อุทัย
เลขบัญชี : 417-2-45976-2
ชื่อบัญชี : มจร ทุนภัตตาหารพระนิสิต

หรือแสกน Qr Code ข้างล่างนี้

ส่งหลักฐานการทำบุญเพื่อประกาศอนุโมทนาประจำวันและออกใบอนุโมทนาได้ที่ id line : @donation.mcu หรือ e-mail : dhammawijai@mcu.ac.th

ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศานาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาศรัทธาที่ท่านร่วมบริจาคทรัพย์ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดอภิบาลคุ้มครองป้องกันท่านให้ปราศจากโรคาพาธภัยพิบัติอุปัทวันตรายทั้งปวง  เจริญยิ่งด้วยอายุ วรรณะ  สุขะ  พละ ปฏิภาณ  ธนสารสมบัติ ประสบสิ่งอันพึงปรารถนาทุกทิพาราตรีกาล เทอญ.

ส่วนธรรมนิเทศ
สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Close