ทำบุญกับมหาจุฬาฯเจ้าภาพประจำวัน

เจ้าภาพ 18 มิถุนายน 2560

ng1 ng2 ng3 ng4 ng5

 

เจ้าภาพวันอาทิตย์ ที 18  มิถุนายน  2560

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 104 รูป ประกอบด้วย:

1.คุณแม่ทองห่อ หนานเจียง และคณะลูกหลานญาติมิตร ร่วมทำบุญอุทิศให้ คุณพ่อลี-คุณแม่สวิง ด้วงคำจันทร์-คุณพ่อผล หนานเจียง

ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหารเพล 7,000.-

2.รศ.ดร.สุทธิชัย-นางสุภาภรณ์ ยังสุข และครอบครัว ญาติมิตร  ร่วมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว หน้าที่การงาน

3.คุณแม่บุปผา สังวาลวิชัยโรจน์ และครอบครัว  ทำบุญวันเกิด  ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหารเพล 5,000.-

4.คุณสำรี นวมตุ้ม-คุณวันนี ดวงใจ-คณะพนักงานบริษัท วิง ฟง กรุ๊ป จำกัด ร่วมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หน้าที่การงาน

พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา

 

Close