เจ้าภาพประจำวัน

คณะศัทธาถวายภัตตาหารเพล แด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิต ประจำวันอาทิตย์ ที่ 25 กรกฎาคม 2564

คณะศัทธาถวายภัตตาหารเพล แด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิต ประจำวันอาทิตย์ ที่ 25 กรกฎาคม 2564 (รับบิณฑบาต หอฉันชั้น1 /ฉันที่พักตามอัธยาศัย) ประกอบด้วย

     – คณะที่ 1 คุณณัชชา จิตตวิเชียร, คุณณีรนุช พรเกื้อกูลทรัพย์
บริจาคปัจจัยค่าภัตตาหารเพล 4,200 บาท ถวายสังฆทาน ประกอบด้วย เนื้อหมูสด จำนวน 50 กิโลกรัม, ไข่ไก่ 100 แผง, น้ำดื่ม และสังฆทาน จำนวน 50 ชุด
ปรารภ : ทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว หน้าที่การงาน
– คณะที่ 2 คุณชัยยง จันทร์หัวโทน, คุณเจียมจิตร์ จันทร์หัวโทน พร้อมครอบครัว
ถวายสังฆทาน ประกอบด้วย ข้าวสาร จำนวน 50 กิโลกรัม, มาม่า จำนวน 6 ลัง ปลากระป๋อง จำนวน 10 แพ็ค (จำนวน 100 กระป๋อง) ปรารภ : ทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว หน้าที่การงาน
– คณะที่ 3 ครอบครัวจารุรัตน์ – เสตสุวรรณ, ครอบครัวสิงหะผลิน, ครอบครัวกล้ารบ-ทองอยู่เลิศ
ถวายขนมหวาน และน้ำสมุนไพร ครบตามจำนวนพระที่รับบิณฑบาต ปรารภ : ทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว หน้าที่การงาน
– คณะที่ 4 ดร.สิรรมย์ นาคะเกศ และคณะ
ถวายสังฆทาน ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย 1,600 ชิ้น แอลกอฮอล์ 12 ขวด ปวารณาถวายน้ำดื่ม จำนวน 200 แพ็ค (2,400 ขวด) ปรารภ : ทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว หน้าที่การงาน

“อยากจะทำบุญถวายภัตตาหารต้องทำอย่างไร?”

     สำหรับท่านใดมีความประสงค์อยากจะทำบุญถวายภัตตาหาร สามารถร่วมทำบุญได้ที่อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน ชั้น 1) มจร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา หรือ ถ้าท่านไม่สะดวกที่จะเดินทางไปร่วมบุญสามารถทำบุญผ่านทางบัญชี “กองทุนภัตตาหารพระนิสิต” ได้ดังนี้ :

ธนาคาร : ทหารไทยธนชาต
สาขา : อุทัย
เลขบัญชี : 417-2-45976-2
ชื่อบัญชี : มจร ทุนภัตตาหารพระนิสิต

หรือแสกน Qr Code ข้างล่างนี้

ส่งหลักฐานการทำบุญเพื่อประกาศอนุโมทนาประจำวันและออกใบอนุโมทนาได้ที่ id line : @donation.mcu หรือ e-mail : dhammawijai@mcu.ac.th

     ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศานาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาศรัทธาที่ท่านร่วมบริจาคทรัพย์ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดอภิบาลคุ้มครองป้องกันท่านให้ปราศจากโรคาพาธภัยพิบัติอุปัทวันตรายทั้งปวง  เจริญยิ่งด้วยอายุ วรรณะ  สุขะ  พละ ปฏิภาณ  ธนสารสมบัติ ประสบสิ่งอันพึงปรารถนาทุกทิพาราตรีกาล เทอญ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนธรรมนิเทศ
สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Close