เจ้าภาพประจำวัน

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ (บ้านเพชรบำเพ็ญ) พร้อมคณะศิษย์ บริจาคน้ำดื่ม

ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขออนุโมทนาบุญกับ ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ (บ้านเพชรบำเพ็ญ) พร้อมคณะศิษย์ บริจาคน้ำดื่มบ้านเพชรบำเพ็ญ จำนวน 400 แพ็ค (4,800 ขวด) โดยมอบหมายให้ คุณหน่อยซาวด์ เป็นตัวแทนคณะศิษย์นำน้ำดื่มจำนวนดังกล่าวมาถวาย โดยมี พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม และพระมหาไพโรจน์ กนโก รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ รับศรัทธา ณ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน) ชั้น 1 มจร วังน้อย อยุธยา

 

 

 

 

 

ส่วนธรรมนิเทศ
สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Close