ข่าวประชาสัมพันธ์ทำบุญกับมหาจุฬาฯเจ้าภาพประจำวัน

เข้าพรรษา “บริจาคปัจจัยถวายภัตตาหารพระนิสิตตามอายุของท่านหรือตามกำลังศรัทธา”

         ขอเชิญ พุทธศาสนิกชนทุกท่าน    ร่วม “บริจาคปัจจัยถวายภัตตาหารพระนิสิตตามอายุของท่าน หรือตามกำลังศรัทธา เข้าพรรษาถวายตามอายุ เพื่อถวายเป็นค่าภัตตาหารของพระนิสิต มจร” ตามจำนวนอายุ หรือตามที่มีความประสงค์ร่วมถวาย

     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ขอเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร แด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิต ที่เป็นบรรพชิต ในเทศกาลพรรษา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้มีความประสงค์ร่วมทำบุญ สามารถโอนผ่านบัญชี:
ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขบัญชี 417-2-45976-2 ชื่อบัญชี มจร ทุนภัตาหารนิสิต หรือ สแกน Qr code

ส่งหลักฐานการทำบุญเพื่อประกาศอนุโมทนาประจำวันและออกใบอนุโมทนาได้ที่ id line : @donation.mcu หรือ e-mail : dhammawijai@mcu.ac.th

     ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศานาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาศรัทธาที่ท่านร่วมบริจาคทรัพย์ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดอภิบาลคุ้มครองป้องกันท่านให้ปราศจากโรคาพาธภัยพิบัติอุปัทวันตรายทั้งปวง  เจริญยิ่งด้วยอายุ วรรณะ  สุขะ  พละ ปฏิภาณ  ธนสารสมบัติ ประสบสิ่งอันพึงปรารถนาทุกทิพาราตรีกาล เทอญ.

 

ส่วนธรรมนิเทศ
สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Tags
Close