เจ้าภาพประจำวัน

คณะสาธุชนร่วมถวายภัตตาหาร คณาจารย์,นิสิต มรจ วังน้อย วันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม 2564

คณะศัทธาถวายภัตตาหารเพล แด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิต ประกอบด้วย

– คณะอาจารย์นงลักษณ์ อิสโร พร้อมคณะศิษย์หลวงพ่อชุมพล พลปญฺโญ
บริจาคปัจจัยค่าภัตตาหารเพล 3,000.- , ถวายหนังสือธรรมะหลวงพ่อชุมพล พลปญฺโญ (พุทธวงศ์ จำนวน 300 เล่ม และทิศที่ 11 จำนวน 200 เล่ม, นำภัตตาหารมาถวายพระสงฆ์ (ไก่ยาง 2 ตัว/ส้มตำปลาร้า 3 ถุง/ส้มตำไทย 2 ถุง/ข้าวเหนียว 6 ห่อ/แหนมเนือง 6 ชุด/มังคุด 100 กก./น้ำดื่ม 10 แพ็ค)
ปรารภ : ทำบุญเพื่อสิริมงคลแก่คณะศิษย์หลวงพ่อชุมพล และหน้าที่การงาน
– คณะคุณธนพร ลีลาภิรมย์/คุณศิริกัญญา อัศวชัย/ Mr.Chan Sik Nine
เป็นเจ้าภาพถวายไข่ต้ม จำนวน 120 ฟอง ปรารภ : ทำบุญเพื่อสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว หน้าที่การงาน
– คณะ คุณแม่ทัศนีย์ กล้ารบ พร้อมครอบครัว
เป็นเจ้าภาพถวายส้มตำ และเฉาก๋วย ปรารภ : ทำบุญเพื่อสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว หน้าที่การงาน
– คณะ Ven.Vimalacara/Khum Are Thit
บริจาคปัจจัยค่าภัตตาหารเพล 1,000.-, ปรารภ : ทำบุญอุทิศให้ NANG BE BE OO

“อยากจะทำบุญถวายภัตตาหารต้องทำอย่างไร?”

สำหรับท่านใดมีความประสงค์อยากจะทำบุญถวายภัตตาหาร สามารถร่วมทำบุญได้ที่อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน ชั้น 1) มจร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา หรือ ถ้าท่านไม่สะดวกที่จะเดินทางไปร่วมบุญสามารถทำบุญผ่านทางบัญชี “กองทุนภัตตาหารพระนิสิต” ได้ดังนี้ :

ธนาคาร : ทหารไทยธนชาต
สาขา : อุทัย
เลขบัญชี : 417-2-45976-2
ชื่อบัญชี : มจร ทุนภัตตาหารพระนิสิต

หรือแสกน Qr Code ข้างล่างนี้

ส่งหลักฐานการทำบุญเพื่อประกาศอนุโมทนาประจำวันและออกใบอนุโมทนาได้ที่ id line : @donation.mcu หรือ e-mail : dhammawijai@mcu.ac.th

ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศานาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาศรัทธาที่ท่านร่วมบริจาคทรัพย์ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดอภิบาลคุ้มครองป้องกันท่านให้ปราศจากโรคาพาธภัยพิบัติอุปัทวันตรายทั้งปวง  เจริญยิ่งด้วยอายุ วรรณะ  สุขะ  พละ ปฏิภาณ  ธนสารสมบัติ ประสบสิ่งอันพึงปรารถนาทุกทิพาราตรีกาล เทอญ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนธรรมนิเทศ
สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Close