เจ้าภาพประจำวัน

คณะเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่ ผู้บริหาร,คณะจารย์,พระนิสิต วันอาทิตย์ ที่ 8 สิงหาคม 2564

คณะเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่ ผู้บริหาร,คณะจารย์,พระนิสิต วันอาทิตย์ ที่ 8 สิงหาคม 2564 ประกอบด้วย
– คณะที่ 1: พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ บริจาคปัจจัยเข้ากองทุนภัตตาหารพระนิสิต 3,000.-
นายสุทธิพันธ์ วิเชียรไชย บริจาคปัจจัยเข้ากองทุนภัตตาหารพระนิสิต 2,000.-
นายกมล ตันติวรถาวร บริจาคปัจจัยเข้ากองทุนภัตตาหารพระนิสิต 2,000.-
ปรารภ : ทำบุญอุทิศให้ คุณแม่จู ตันติวรถาวร อายุ 75 ปี ถึงแก่กรรมวันที่ 31กรกฎาคม 2564

– คณะที่ 2 : นางสาวปทิตตา สุทธิมาลย์ พร้อมครอบครัว
บริจาคปัจจัยสมทบภัตตาหารเพล 10,000.- ปรารภ : ทำบุญเพื่อสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว หน้าที่การงาน

-คณะที่ 3: คุณธนพร ลีลาภิรมย์, คุณศิริกัญญา อัศวชัย, MR.Chana Sik Nine
บริจาคปัจจัยสมทบภัตตาหารเพล 3,000.- , ถวายสังฆทานพระสงฆ์ ปรารภ : ทำบุญเพื่อสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว หน้าที่การงาน
– คณะที่ 4: พระมหานพดล ปุญฺญสุวฑฺฒโก,ผศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตรคณะพุทธศาสตร์ มจร. และคณะญาติโยม
บริจาคปัจจัยสมทบภัตตาหารเพล 2,000.- ปรารภ : ทำบุญคล้ายวันเกิดอายุวัฒนมงคล

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิตชาวไทย+นานาชาติ รับอาหารบิณฑบาต
1.ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จำนวน 13 รูป
2.พระนิสิต (เถรวาท) จำนวน 188 รูป
3.พระนิสิต (มหายาน) จำนวน 25 รูป
รวมทั้งสิ้น 226 รูป
ณ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน) ชั้น 1 มจร.วังน้อย อยุธยา

“อยากจะทำบุญถวายภัตตาหารต้องทำอย่างไร?”

สำหรับท่านใดมีความประสงค์อยากจะทำบุญถวายภัตตาหาร สามารถร่วมทำบุญได้ที่อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน ชั้น 1) มจร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา หรือ ถ้าท่านไม่สะดวกที่จะเดินทางไปร่วมบุญสามารถทำบุญผ่านทางบัญชี “กองทุนภัตตาหารพระนิสิต” ได้ดังนี้ :

ธนาคาร : ทหารไทยธนชาต
สาขา : อุทัย
เลขบัญชี : 417-2-45976-2
ชื่อบัญชี : มจร ทุนภัตตาหารพระนิสิต

หรือแสกน Qr Code ข้างล่างนี้

ส่งหลักฐานการทำบุญเพื่อประกาศอนุโมทนาประจำวันและออกใบอนุโมทนาได้ที่ id line : @donation.mcu หรือ e-mail : dhammawijai@mcu.ac.th

ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศานาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาศรัทธาที่ท่านร่วมบริจาคทรัพย์ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดอภิบาลคุ้มครองป้องกันท่านให้ปราศจากโรคาพาธภัยพิบัติอุปัทวันตรายทั้งปวง  เจริญยิ่งด้วยอายุ วรรณะ  สุขะ  พละ ปฏิภาณ  ธนสารสมบัติ ประสบสิ่งอันพึงปรารถนาทุกทิพาราตรีกาล เทอญ.

ส่วนธรรมนิเทศ
สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Close