ทำบุญกับมหาจุฬาฯเจ้าภาพประจำวัน

ประชาสัมพันธ์กระดานข่าว สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร แด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิต มจร ประจำเดือนเมษายน 2563

Close