ข่าวประชาสัมพันธ์ทำบุญกับมหาจุฬาฯ

ประชาสัมพันธ์กระดานข่าว สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

เดือนกรกฎาคม-2564_๒๑๐๘๑๐_

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร แด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิต มจร ประจำเดือนเมษายน 2563

Close