ทำบุญกับมหาจุฬาฯเจ้าภาพประจำวัน

เจ้าภาพ 1 กรกฎาคม 2560

AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 AP6 AP7 AP8 AP9

 

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 145 รูป วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ประกอบด้วย:

1.คุณชด-คุณอรุณศรี ชัชพงศ์ และครอบครัว ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบทุนจำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)

2.คุณไพรัช สู่แสนสุข และครอบครัว ทำบุญอุทิศให้ คุณพ่อสุจินต์ สู่แสนสุข

3.คุณพ่อสิริศักดิ์-คุณแม่สุภาพ สิทธิกูล และครอบครัว ทำบุญอุทิศให้ บรรพบุรุษ-เจ้ากรรมนายเวร  

ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบทุนจำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)

พระครูประโชติกิจจาภรณ์ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นิสิตปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนาคาถาแด่คณะเจ้าภาพ
…………………………..
2017.07.01
11.48.23

 

 

 

Close