เจ้าภาพประจำวัน

คณะเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล แด่ผู้บริหาร คณาจารย์ พระนิสิต วันพฤหัสบดี ที่ 12 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564

คณะเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล แด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิตเถรวาท และมหายาน
วันพฤหัสบดี ที่ 12 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     – คณะที่ 1 : นางสาวเสาวลักษณ์ ผมงาม พร้อมครอบครัว
บริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร 10,000.-
ปรารภ: ทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

     – คณะที่ 2 : ผอ.สารี สุพรรณ คณะคุณครู บุคลากร และพนักงาน โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา
ถวายข้าวกล่อง 300 ชุด (ข้าว, น้ำพริกกะปิ, ปลานิลทอด, ชะอมทอด, ผักจิ้มลวก, มะม่วงกวน)
ปรารภ : ทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ และเพื่อสิริมงคลแก่คณะคุณครู บุคลากร และพนักงาน โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา

     – คณะที่ 3 : คุณสมศรี อัมพะวา, คุณมหัทธน์-คุณเพ็ญรัตน์ พรมโสภา
ปรารภ : ทำบุญอุทิศให้นายสุรินทร์-นางเสนาะ พรมโสภา และญาติที่ล่วงลับ

     – คณะที่ 4 : คุณพรศรี วัฏฏานุรักษ์ กลุ่มเกษตรกรเจ้าพระยาและกลุ่มกินช่วยเกษตรกร
ถวายกล้วยหอม จำนวน 30 หวี
ปรารภ : ทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค. 64

“อยากจะทำบุญถวายภัตตาหารต้องทำอย่างไร?”

     สำหรับท่านใดมีความประสงค์อยากจะทำบุญถวายภัตตาหาร สามารถร่วมทำบุญได้ที่อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน ชั้น 1) มจร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา หรือ ถ้าท่านไม่สะดวกที่จะเดินทางไปร่วมบุญสามารถทำบุญผ่านทางบัญชี “กองทุนภัตตาหารพระนิสิต” ได้ดังนี้ :

ธนาคาร : ทหารไทยธนชาต
สาขา : อุทัย
เลขบัญชี : 417-2-45976-2
ชื่อบัญชี : มจร ทุนภัตตาหารพระนิสิต

หรือแสกน Qr Code ข้างล่างนี้

ส่งหลักฐานการทำบุญเพื่อประกาศอนุโมทนาประจำวันและออกใบอนุโมทนาได้ที่ id line : @donation.mcu หรือ e-mail : dhammawijai@mcu.ac.th

     ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศานาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาศรัทธาที่ท่านร่วมบริจาคทรัพย์ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดอภิบาลคุ้มครองป้องกันท่านให้ปราศจากโรคาพาธภัยพิบัติอุปัทวันตรายทั้งปวง  เจริญยิ่งด้วยอายุ วรรณะ  สุขะ  พละ ปฏิภาณ  ธนสารสมบัติ ประสบสิ่งอันพึงปรารถนาทุกทิพาราตรีกาล เทอญ.

ส่วนธรรมนิเทศ
สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Close