กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการมหาจุฬาสร้างสุข

โครงการมหาจุฬาอาศรมสร้างสุข

#กรรมฐานวิถีใหม่  #มหาจุฬาสร้างสุข  #เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม  #สวดมนต์ฟังธรรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

        พระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มีนโยบาย มอบหมายให้ส่วนธรรมนิเทศ โดย พระครูปลัดอุทัย พลเทโว, ดร. รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ  ในฐานะผู้ดูแล ศูนย์พัฒนามหาจุฬาอาศรม ต.พญาเย็น อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา ให้จัดกิจกรรมการทำวัตร สวดมนต์ ฟังธรรมจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ทุกวันอาทิตย์ แบ่งเป็น ๒ ช่วงเวลา ดังนี้

  • ภาคเช้าระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.

     พระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำทำวัตรสวดมนต์เช้า บรรยายธรรม เจริญจิตภาวนา และนำแผ่เมตตา ตามลำดับ

  • ภาคค่ำ เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.
  • เวลา ๑๘.๐๐ น. เปิดระบบเข้าห้อง Zoom
  • เวลา ๑๘.๒๐ – ๑๙.๐๐ น. ทำวัตร/สวดมนต์เย็น โดย พระครูปลัดอุทัย พลเทโว,ดร. และพระมหาไพโรจน์ กนโก รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ
  • เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ฟังการบรรยายธรรม จากผู้บริหารระดับสูง พระวิปัสสนาจารย์และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย
  • เวลา ๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. นำปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โดย พระครูภาวนาสารบัณฑิต, ดร. ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ, พระครูศรีนิคมพิทักษ์ วิ. พระวิปัสสนาจารย์, และพระอธิกฤต ขมจิตฺโต รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ
  • เวลา ๒๑.๐๐ – ๒๑.๓๐ น. แผ่เมตตา/กราบลาพระรัตนตรัย/ทำแบบประเมิน

ณ มหาจุฬาอาศรม  ปากช่อง นครราชสีมา ผ่านออนไลน์ โดยมีการทำวัตร สวดมนต์ ฟังธรรมจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของ มจร และปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานออนไลน์

ครั้งต่อไป ครั้งที่ ๔ วันอาทิตย์ที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

—————–

ห้องซูม: Meeting ID: 951 926 5422,  Passcode: 2564

ลิ้งค์ห้อง https://us02web.zoom.us/j/9519265422?pwd=ZVpSTVV0QlJZNUdWNUNTdW1vQmZSQT09

สามารถเข้ารับฟังได้ 1,000 ท่าน

—————–

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โดย พระครูปลัดอุทัย พลเทโว, ดร. รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ

โทร.062-9954561

https://www.facebook.com/ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม มจร ปากช่อง โคราช

ถ่ายทอดสดทาง,  Facebook: ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม,   YouTube: มหาจุฬาอาศรม

 

       

 

        

 

ส่วนธรรมนิเทศ
สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Close