ห้องพิธีการ

ห้องพิธีการ สำหรับจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ หรือพิธีสวดพระพุทธมนต์ในงานต่างๆ 

งานมงคล :
-ทำบุญวันเกิด
-ทำบุญพิธีมงคลสมรส

งานอวมงคล :
-ทำบุญอัฐิ
-ทำบุญอุทิศ

 

สำหรับท่านที่สนใจจองห้องพิธีการ ของส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
สามารถติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

กลุ่มงานธรรมวิจัย :
โทร. 035-248000 ต่อ 8138
081 424 2822
089 481 5262
062 356 1995

 

 

 

—ภาพห้องพิธีการ, กิจกรรมต่างๆ—

Close