บริจาคสิ่งของ

ท่านสามารถบริจาคสิ่งของต่างๆ ให้แก่ส่วนธรรมนิเทศเพื่อนำเข้าโรงครัว ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ :

1. ข้าวสาร
2. เครื่องปรุงรส 
3. น้ำดื่ม
4. น้ำยาล้างจาน
5. เครื่องอุปโภคบริโภคอื่นๆ

 

—ภาพกิจกรรมการถวาย(บริจาค)สิ่งของต่างๆ—

 

ขออนุโมทนา

 

Close