บริจาคสิ่งของ

ท่านสามารถบริจาคสิ่งของต่างๆ ให้แก่ส่วนธรรมนิเทศเพื่อนำเข้าโรงครัว ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ :

1. ข้าวสาร
2. อาหารแห้ง หรืออาหารกระป๋อง
3. เครื่องปรุงรส
4. น้ำดื่ม
5. น้ำยาล้างจาน
6. เครื่องอุปโภคบริโภคอื่นๆ

 

—ภาพกิจกรรมการถวาย(บริจาค)สิ่งของต่างๆ—

Close