ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการมหาจุฬาสร้างสุขครั้งที่ 36 “เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม”

มหาจุฬาสร้างสุข ครั้งที่ 36 “เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม”
ร่วมสวดมนต์ฟังธรรมและเจริญจิตภาวนา

ขอนิมนต์และเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคคลทั่วไป ติดตามรับชมรายการ “เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม” ตามนโยบาย พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในวันอาทิตย์ 17 เมษายน 2565
– เวลา 09.00 – 10.30 น. ทำวัตรสวดมนต์ ฟังธรรมบรรยาย เจริญจิตภาวนาและแผ่เมตตา
โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

– เวลา 18.00-19.00 น. ทำวัตรสวดมนต์ โดย พระมหาไพโรจน์ กนโก รองผู้อำนวยการส่วนธรรนิเทศ มจร

– เวลา 19.00-20.00 น. ฟังธรรมบรรยาย เรื่อง “มหาจุฬาฯ กับการพัฒนาจิตใจและสังคม”
โดย พระโสภณพัฒนบัณฑิต (สุกันยา อรุโณ) รศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น

– เวลา 20.00-21.00 น. ปฏิบัติธรรม

 

—————————————-

ลงทะเบียนได้ที่ :
https://forms.gle/iczGNcrov4HocB5a8

เข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางแอพพลิเคชั่น ZOOM ในวันและเวลาดังกล่าว
Meeting ID: 6321140879
Passcode: 2564

ถ่ายทอดสดทาง :
Facebook : ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม
YouTube : มหาจุฬาอาศรม channel

 

ส่วนธรรมนิเทศ
สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Close