Uncategorized

มูลนิธิโพธิวัณณาเจ้าภาพภัตตาหารงานปริญญาบัตร

mn0

61090818_1272136629609591_4221813660667871232_n 61417847_1272136309609623_4274543244743802880_n mcr9

mn1 mn2 mn3 mn4

 

“มูลนิธิโพธิวัณณา…ถวายปัจจัยเป็นเจ้าภาพค่าภัตตาหาร”

ดร.แม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล ประธานมูลนิธิโพธิวัณณา ดร.จันทร์เพ็ญ บัวทอง รองประธานมูลนิธิโพธิวัณณา

และคณะญาติมิตร ถวายปัจจัย จำนวน 150,000.- (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ค่าภัตตาหารเพลตลอดงาน

พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร. ผอ.สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม (ประธานอำนวยการฝ่ายสวัสดิการ)

พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร. ผอ.ส่วนธรรมนิเทศ (กรรมการและเลขานุการฝ่ายสวัสดิการ)

รับประเคน ณ ห้องประสานงาน อาคารหอฉันชั้น 2 มจร.วังน้อย อยุธยา

งานพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2562

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ
23/05/2019/ เวลา 15.30 น.

 

Close