Uncategorized

วันที่ 16-27 ธันวาคม 2562

ปฏิบัติธรรมแคมป์สน_191224_0087

 

ปฏิบัติธรรมแคมป์สน_191224_0288 ปฏิบัติธรรมแคมป์สน_191224_0289 ปฏิบัติธรรมแคมป์สน_191224_0298 ปฏิบัติธรรมแคมป์สน_191224_0302 ปฏิบัติธรรมแคมป์สน_191224_0335

 

ขอเชิญร่วมอุปถัมภ์โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน
พระนิสิตคณะครุศาสตร์ มจร ปฏิบัติธรรม
ระหว่างวันที่ 16-27 ธันวาคม 2562
ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ
จังหวัดเพชรบูรณ์

ติดต่อสอบถาม

087-8287684

 

Close