Uncategorized

6 กุมภาพันธ์ 2561

o11 o12

o13 o14

o15

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิต ประกอบด้วย:

1.คณะศิษยานุศิษย์ พอจ.สมชาย นนฺทโก วัดหนองรี อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
2.คุณวันเพ็ญ เกษรกุล และครอบครัว  ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร 2,000.-(สองหมื่นบาทถ้วน)

วันนี้มีพระสงฆ์ ประกอบด้วย ผู้บริหาร 22 รูป,พระนิสิตเถรวาท 410 รูป,พระนิสิตมหายาน 43 รูป  พระเดชพระคุณ พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง มจร  อยุธยา  เป็นประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มจร วังน้อย อยุธยา

Close