Uncategorized

12 พฤษภาคม 2561

pm1 pm2 pm3 pm4 pm5 pm6 pm7 pm8 pm9

พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ,กรรมการและเลขานุการ  พระครูปลัดถิรธัมม์ ถิรธมฺโม รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ,กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  งานพิธีประสาทปริญญา ปี 2561  ให้กำลังใจคณะเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เจ้าภาพโรงทาน ณ บริเวณอาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Close