Uncategorized

เจ้าภาพน้ำดื่ม 300 แพ็ค

A65 A66 A67

คุณจิตรา แสงวัฒนาฤกษ์และครอบครัว เป็นเจ้าภาพน้ำดื่มขวดเล็ก จำนวน 300 แพ็ค (3,600 ขวด) เพื่อสนับสนุนโครงการปฏิบัติธรรมและโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา สังกัดส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย…ในนามมหาวิทยาลัยจึงขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

………………………….

14 กรกฎาคม 2561

 

Close