Uncategorized

20-24 สิงหาคม 2561

op1

 

 

32

 

33 35 37 38 39 40 43 44 45 46

ราชทัณฑ์ ราชธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ระหว่างวันที่ 20 – 24 สิงหาคม 2561

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

————————————

Close