Uncategorized

18 มกราคม 2562

812

 

813

814

815

816

819

820

 

“ถวายเครื่องครัว สังฆทาน”

ศาสนพิธีกร (สมชาย บุญสุ่น) นำคณะเจ้าภาพ:

1.กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร อบรมในหลักสูตร “บริหารการพยาบาล (ด้านบริหารอนามัย)

รุ่นที่ 19 (16-18 มกราคม 2562) บริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร 4,000.-

2.คุณแม่เครือวัลย์ งามเมืองปัก (พี่สาว)/คุณพ่อสวัสดิ์ ไอศุริยสมบัติ (น้องชาย) ถวายเครื่องครัว (ผัก/ข้าว/น้ำมันผืช/น้ำปลา/ไข่)

3.คุณรักษ์วรินทร์ ปัญญาเนรมิตดี และครอบครัว ถวายสังฆทาน (ข้าวสาร 10 ถุง/กระดาษทิชชู/น้ำดื่ม)  

ประกอบพิธีไหว้พระ/รับศีล/กล่าวคำถวายบูชาข้าวพระพุทธ และภัตตาหารเพล

โดยมี พระปลัดสมภาร สมภาโร,ผศ.ดร. อาจารย์คณะพุทธศาสตร์ (พระวิปัสสนาจารย์) ประธานสงฆ์ให้ศีล รับประเคน

ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มจร.วังน้อย

ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ
18/1/2019/เวลา 10.30 น.

 

 

Close